Kulturminneanalyse
Oslo.

I 2000 vedtok Oslo bystyre Fjordbyplanen. Dette medfører at store deler av tidligere havneareal omdannes til andre byutviklingsformål.

Situasjonsbeskrivelse
Vippetangen er den sydligste tangen på Akersneset og Oslos viktigste nes.

Tangen er med sin nærhet til Akershus slott og festning et av Norges viktigste kulturminner, en del av festningsanleggets umiddelbare nærmiljø. Vippetangen er også naboområde til Kvadraturen, Oslos eldste eksisterende bystrøk, i tillegg til å være en del av Oslo bys maritime miljø.

Opp gjennom tiden har Vippetangen endret funksjon og utseende i takt med endringen av festningens størrelse, bruksområde og byutviklingen. I dag fremstår Vippetangen som et av hovedstadens få gjenværende industri- og havneanlegg.

Vippetangen ligger sentralt i Oslo, men er dårlig utnyttet i dag. Stedet preges av lang tids virksomhet med kaier, lagerbygninger med ulike funksjoner og parkeringsplasser. Oslo kommune ønsker å utvikle arealet til et attraktivt område som binder Bjørvika sammen med Pipervika.

Full rapport her: Vippetangen kulturminneanalyse 2014