Kulturminneregistrering Tau vest 2016. Kartlegging av nyere tids kulturminner
Strand kommune, Rogaland.

I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering for boligområde Tau vest skulle det registreres nyere tids kulturminner. Bygningsmassen fra første halvdel av 1900-tallet ble gjennomgått og vurdert for å finne eventuelle verneverdige bygninger som ikke omfattes av SEFRAK-registeret. I tillegg ble gamle båtstøer og eventuelle forekomster av krigsminner i området vurdert.

Situasjonsbeskrivelse
Under befaringen ble det registrert 14 bygninger (nyere tids kulturminner). Fire av dem ble vurdert å være verneverdige. Ingen krigsminner ble påvist.

Oppdragsgiver
Strand kommune.

Last ned pdf:
Kulturminneregistrering Tau vest 2016