Bygningen er oppført i bruddstein i 1809. Bygningen utmerker seg med sin store dimensjon og særegne utforming. Bygningen er vedtaksfredet.