Oppføringer av Torbjørn Røberg

Temarapport for kulturmiljø. Rv35 Hokksund–Åmot. 2017

xKartlegging av nyere tids kulturminner Drammen og Nedre Eiker kommuner, Buskerud. I forbindelse med planlegging av sykkelrute fra Drammen sentrum til Mjøndalen, ble det gjennomført en kartlegging og verdisetting av kulturmiljø. Utredningen omhandler både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. xSituasjonsbeskrivelse Området har et stort antall kulturminner. Et automatisk fredet kulturminne, 17 fredete bygninger […]

Kommunedelplan for kulturminner. Stange k. 2017

Kartlegging av nyere tids kulturminner xxxxxDrammen og Nedre Eiker kommuner, Buskerud. I forbindelse med planlegging av sykkelrute fra Drammen sentrum til Mjøndalen, ble det gjennomført en kartlegging og verdisetting av kulturmiljø. Utredningen omhandler både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Situasjonsbeskrivelse Området har et stort antall kulturminner. Et automatisk fredet kulturminne, 17 fredete bygninger […]