Odel Rådgivning AS utreder og kartlegger kulturminner og kulturmiljø.
Oppdragene er i hovedsak tilknyttet by- og stedsutvikling samt konsekvensutredninger.

Med over 25 års erfaring utfører Odel Rådgivning AS konsekvensutredninger, analyser og kulturminnefaglige vurderinger.

Odels kompetanse strekker seg fra steinalderens bosettinger til dokumentasjon av etterkrigstidens arkitektoniske arv, og fra kystens byer til fjellets fangstanlegg.

Vårt mål er å identifisere og integrere kulturminner i prosjektene vi arbeider med. Vi ser frem til å samarbeide med dere for å oppnå dette målet på en bærekraftig måte.

Oppdragsgivere er ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, kraftselskaper, entreprenører, statlige institusjoner og kommuner.

© Odel 2015-2024 | E-post odel@odel.no | Telefon 906 27 614 | Selteveien 188, 3512 Hønefoss