Odel utreder og kartlegger kulturminner og kulturmiljø.
Oppdragene er i hovedsak tilknyttet byutvikling, arkitektur og arkeologi.

Firmaet har utarbeidet over 50 konsekvensutredninger og -analyser. Over 15 års erfaring gjør at Odel har bred kompetanse med ulike typer kulturminner og kulturmiljøer fra ulike landsdeler og miljø fra kyst til fjells og fra by til jordbruksområder.

Oppdragsgivere er ingeniørfirmaer, kraftselskaper, arkitektfirmaer, entreprenører, statlige institusjoner og kommuner.

© Odel 2015-2024 | E-post odel@odel.no | Telefon 906 27 614 | Selteveien 188, 3512 Hønefoss